Fri leverans för beställningar över 30 £
Live Chat
WorldwideLeverans över hela världen nu tillgänglig
Excellent Excellent Trustpilot

Villkor för användning av webbplatsen


ÖVERSIKT

 1. Denna webbplats (”webbplatsen”) drivs av Alphagreen Group Limited, ett företag registrerat i England och Wales. Vårt organisationsnummer är 12249253 och vårt registrerade kontor ligger på 71-75 Shelton Street Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ (”Alphagreen”). På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till Alphagreen, om inget annat anges. Alphagreen erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges och/eller hänvisas till här.
 2. Du kan kontakta oss genom att skriva till oss på [email protected] eller 71-75 Shelton Street Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ.
 3. Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats:
 4. Integritetspolicy finns här: https://alphagreen.io/blog/se/privacy-policy;
 5. Cookiepolicy, som innehåller information om cookies på vår webbplats, och om du köper produkter från och/eller via webbplatsen (”produkterna”) gäller webbplatsens leveransvillkor för försäljningen eller, om det uttryckligen anges att det är tvärtom när du köper produkterna, den berörda säljarens tillämpliga leveransvillkor.
 6. Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa produkter från och/eller via webbplatsen deltar du i vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”webbplatsvillkoren” eller ”villkoren”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Webbplatsvillkoren gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.
 7. Läs dessa webbplatsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Om du inte godkänner alla villkor i dessa webbplatsvillkor får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster.

ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSENS VILLKOR

Du kan när som helst se den senaste versionen av webbplatsvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa webbplatsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att se om det finns ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att ändringar av dessa webbplatsvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar.

WEBBPLATSENS VILLKOR

 1. Genom att godkänna dessa webbplatsvillkor intygar du att du är minst 18 år och att du är minst myndig på din hemort. Du får inte använda våra produkter eller vår webbplats för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, när du använder webbplatsen, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
 2. Vi garanterar inte att vår webbplats är säker eller fri från buggar eller virus.
 3. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till vår webbplats. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.
 4. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server som vår webbplats lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Om du bryter mot denna bestämmelse begår du ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

GENEALLMÄNNA VILLKOR

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra någon tillgång till vår webbplats.
 2. Vi garanterar inte att vår webbplats, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten. Vi kan av affärs- och driftsskäl avbryta, dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller delar av vår webbplats. Vi kommer att försöka ge dig rimlig förvarning om varje avstängning eller tillbakadragande.
 3. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som får tillgång till vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa webbplatsvillkor och andra tillämpliga villkor och att de följer dem.
 4. Du är medveten om att din information (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterad (t.ex. via e-post) och att det kan innebära a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.
 5. Vi hävdar inte att det innehåll som är tillgängligt på eller via vår webbplats är lämpligt för användning eller tillgängligt på andra platser än i Storbritannien.
 6. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa webbplatsvillkor till en annan person eller organisation. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen (inklusive genom ett meddelande på vår webbplats) om detta sker och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter.

KONTOUPPGIFTER

 1. Om du väljer, eller om du får en användaridentifikationskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information konfidentiellt. Du får inte lämna ut den till någon tredje part.
 2. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at Vi har rätt att när som helst inaktivera en användaridentifikationskod eller ett lösenord, oavsett om du har valt det eller om det har tilldelats av oss, om vi anser att du inte har följt någon av bestämmelserna i dessa webbplatsvillkor.
 3. Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifikationskod eller ditt lösenord måste du omedelbart meddela oss detta på [email protected].

HUR DU KAN ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅR WEBBPLATS

 1. Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.
 2. Du kan skriva ut en kopia, och kan ladda ner utdrag, av alla sidor från vår webbplats för ditt personliga bruk och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på innehåll som publiceras på vår webbplats.
 3. Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från medföljande text.
 4. Vår status (och för alla identifierade bidragsgivare) som författare till innehåll på vår webbplats måste alltid erkännas.
 5. Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare.
 6. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa webbplatsvillkor, upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

 1. Vi ger inga utfästelser, garantier eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat och att du litar på materialet på denna webbplats på egen risk. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information och är inte avsett att vara råd som du bör lita på och det bör inte heller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer uppdaterade datum informationskällor. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats.
 2. Du måste få professionell eller specialistråd innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd på grundval av innehållet på vår webbplats.
 1. Ibland kan det finnas information på vår webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet.
 2. Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU LÅTT

 1. Oavsett om du är konsument eller företagsanvändare:
 2. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer och för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.
 3. Olika begränsningar och undantag från ansvar kommer att gälla för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter till dig, vilket kommer att anges i leveransvillkoren för webbplatsen eller, om motsatsen uttryckligen anges när du köper produkterna, tillämpliga leveransvillkor av den aktuella säljaren.
 4. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som inte är förutsägbar.
 5. Om du är en företagsanvändare:
 6. Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla vår webbplats eller något innehåll på den.
 7. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:
 8. användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller
 9. användning av eller beroende av något innehåll som visas på vår webbplats.
 10. I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för:
 11. förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter;
 12. avbrott i verksamheten;
 13. förlust av förväntade besparingar;
 14. förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller
 15. någon indirekt eller följdförlust eller skada.
 16. Om du är en konsumentanvändare:

Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för hushålls- och privatbruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för några kommersiella eller affärsändamål, och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

REGLER OM LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS

 1. Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det.
 2. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det antyder någon form av association, godkännande eller stöd från vår sida där ingen existerar.
 3. Du får inte skapa en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.
 4. Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.
 5. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka länkningstillstånd utan föregående meddelande.
 6. Webbplatsen som du länkar till måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna som anges i klausul 12 (användarkommentarer, feedback och acceptabel användning) i dessa webbplatsvillkor.
 7. Om du vill länka till eller använda något annat innehåll på vår webbplats än det som anges ovan, vänligen kontakta  [email protected] .
 8. TREDJE PART LÄNKAR
 9. Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
 10. Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
 11. Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.
 12. VALFRITT VERKTYG
 13. Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
 14. Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”som är tillgängligt” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och ditt eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.
 15. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa webbplatsvillkor.

ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH GODTAGBAR ANVÄNDNING

 1. Denna webbplats kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen. Denna information och detta material har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.
 2. Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, med post eller på annat sätt (kollektivt, ”kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer. När det gäller sådana kommentarer ger du oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens (med rätt till underlicens) för att använda, reproducera, distribuera, förbereda härledda verk av, visa,
 3. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi avgör efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa webbplatsvillkor.
 4. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av webbplatsen eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som publiceras.
 5. Utöver andra förbud som anges i Webbplatsvillkoren, är du förbjuden att använda Webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.
 6. Vi har också rätt att avslöja din identitet till tredje part som hävdar att innehåll som du har lagt upp eller laddat upp på vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet.

VILKA LANDSLAGAR GÄLLER FÖR EVENTUELLA TVISTER?

 1. Om du är en konsument, vänligen notera att dessa webbplatsvillkor, deras innehåll och deras bildande, regleras av engelsk lag. Du och vi är båda överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv jurisdiktion förutom att om du är bosatt i Nordirland kan du också väcka talan i Nordirland, och om du är bosatt i Skottland kan du också väcka talan i Skottland .
 2. Om du är ett företag styrs dessa webbplatsvillkor, deras innehåll och bildande (och eventuella icke-kontraktuella tvister eller anspråk) av engelsk lag. Vi samtycker båda till den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

VÅRA VARUMÄRKEN ÄR REGISTRERADE

”ALPHAGREEN” och vår logotyp är varumärken som tillhör Alphagreen Group Limited. Du har inte tillåtelse att använda dem utan vårt godkännande, såvida de inte är en del av material som du använder som tillåts under Hur du får använda material på vår webbplats som beskrivs ovan.

HUR VI KAN ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda din personliga information som anges i vår integritetspolicy: https://alphagreen.io/blog/se/privacy-policy.