Fri leverans för beställningar över 30 £
Live Chat
WorldwideLeverans över hela världen nu tillgänglig
Excellent Excellent Trustpilot
Alphagreen
>
Academy
>
Uncategorized
>
Smärtlindring och CBD: En översikt
By Anastasia Myronenko

Anastasiia Myronenko

Anastasiia Myronenko är en medicinsk fysiker som aktivt övar på ett av de ledande cancercentren i Kiev, Ukraina. Hon tog sin magisterexamen i medicinsk fysik vid Karazin Kharkiv National University och avslutade biologisk fysik praktik vid GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research, Tyskland. Anastasiia Myronenko är specialiserad på strålterapi och är kollega i ukrainska föreningen för medicinska fysiker.

Smärtlindring och CBD: En översikt

Vi kan beskriva smärta som att i stora drag vara en otrevlig upplevelse av ont eller obehag. Källorna till smärta är många och varierande, från känslosamt lidande till mental nöd, från akut fysisk skada till kroniska medicinska tillstånd. Smärta som hugger, dunkar, värker, och, klämmer. Det korrelerar ibland med en mängd andra oönskade upplevelser, såsom illamående, yrsel, och utmattning. Ihållande smärta kan påverka en persons hela livsstil och relationer – och det är sällan, om någonsin, till det bättre. 

Men exakt vad vet vi om smärta: vad är det, hur uppstår det, och kanske det viktigaste av allt, hur kan vi förhindra det? Alla har vi hört uttrycker ‘ingen vinst utan smärta,’ men vi skulle knappast anse alla typer av smärta vara lika nödvändiga. Alla smärtstillande läkemedel är inte likadana heller. I den här artikeln kommer vi att fokusera på en produkt som har fått ökad uppmärksamhet som ett effektivt och säkrare alternativ till opioida smärtstillande läkemedel: CBD, eller cannabidiol. Men först behöver vi ta en liten omväg i smärtforskningen. 

Alphagreen 10% cbd olja - endast £30

Levereras med 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Smärtstudier: Några nyckeldefinitioner

Som det visat sig är en av de medicinskt äldsta utmaningarna att försöka förstå smärta, och forskningen inom det här området stöter fortfarande på många obesvarade frågor. Under en mycket lång tid har den västerländska medicinen tenderat att betrakta smärta mestadels som ett symptom på underliggande hälsotillstånd. Visst, smärtans signalerande roll tjänar som en ytterst viktig funktion som berättar för oss om något är fel, och att ja, vi bör kolla upp det. Men sen mitten av 1900-talet har forskare börjat överväga smärta som ett tillstånd på egen hand, med dess egna definitioner och taxonomier.

De mest välkända av dessa är akut och kronisk smärta. Uttrycket ‘akut smärta’ hänvisar vanligtvis till de tidigare nämnda signalerna för en skada eller sjukdom. Inflammation, brännskador och trauma, är alla exempel på patologiska processer som kan resultera i akut smärta som kan resultera i akut smärta, som kan särskiljas för dess rätt uppenbara orsaker, kortvariga varaktighet, och allmänt kraftiga och intensiva manifestation. 

alphagreen-cbd-oil-uk

Kronisk smärta, å andra sidan, uppfattas ofta som smärtan som kvarstår trots återhämtning och läkning, och kommer som sådan med en rad olika psyko-beteendeinvolverande faktorer. Kronisk smärta håller mer och mer på att bli accepterad som en autonom patologi som ska uppfattas på egen hand – snarare än bara i motsats till akut smärta. 

Andra nyckelkategorier inbegriper:

  • Neuropatisk smärta, som produceras av skada på neuroner i de periferiska och centrala nervsystemen. Neuronal skada sensibiliserar dessa system vilket gör att hjärnan registrerar smärta oftare. Neuropatisk smärta beskrivs ofta i termer av brinnande sensationer, såväl som olidliga stift och nålar. Exempel på neuropatisk smärta inbegriper post-herpetisk (post-bältros) neuralgi och komponenter i cancersmärta. 
  • Inflammatorisk smärta, som vanligtvis uppstår som resultat av vävnadsskada och inflammation. Detta karakteriseras också av en inducerad hyperkänslighet för smärta och ibland influensaliknande symptom. Exempel på inflammatorisk smärta inbegriper de som associeras med artrit och postoperativ smärta. 
  • Central smärta, som ofta definieras som smärta som initierats eller orsakats av en primär lesion eller dysfunktion i det centrala nervssystemet (som kan ske med tumörer eller multipel skleros). Central smärta må anses vara en undertyp till neuropatisk smärta, men forskning antyder att det finns många typer av ‘centrala smärtsyndrom’ (CPS) med distinkta egenskaper. 

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa kategorier inte är ömsesidigt uteslutande. Till exempel, kronisk smärta kan involvera en blandning av inflammatoriska och neuropatiska komponenter. Saker och ting blir ännu mer komplicerade när du beaktar att kronisk smärta har sociala och demografiska faktorer utöver de biologiska och psykologiska. Men dessa är berättelser för ett annat tillfälle. 

Varför känner vi smärta? 

När det gäller att klargöra smärtans grundkomponenter måste vi släppa taget om idén att all smärta är ett resultat av identifierbara orsaker som arbetar genom universella nervbanor. Smärta är ett komplext fenomen, och upplevt smärta kan inte alltid förklaras på basis av neurologiska eller somatiska processer. Som neurologen V S Ramachandran lade in i en insiktsfull artikel om smärtans kvardröjande mysterier: “Det finns ingen direkt hotline från smärtreceptorerna till ‘smärtcentret’ i hjärnan. (…) Även det blott synliga framträdandet av en öppnande knytnäve kan faktiskt flöda hela vägen till patientens motor och beröra nervbanor”. Just det: vi kan känna smärta som ‘inte finns där’, precis som – forskning har uppvisat – samma skada kan kännas mindre smärtsam beroende på om du befinner dig i en skyddad miljö, eller i ett tillstånd av pågående ångest och nöd.  

Självklart förstår vi en del om hur smärta fungerar, eller åtminstone så tror vi att vi gör det. Rör vid en het yta så kommer hudreceptorerna snabbt att skicka elektriska nervimpulser till ryggmärgen (dvs, det centrala nervsystemet) via sensoriska neuroner, där impulserna bearbeta och registreras som smärta. Eller hur? Faktum är hjärnans bearbetning av informationen kan ta lite för lång tid (vi talar om 130-160 millisekunder), vilket kan vara nog för att bränna dig rejält på spisen. Med en så extrem stimulans som hetta så kortsluts vanligtvis de sensoriska nerverna, vilket gör det möjligt för dig att snabbt dra undan din hand till säkerhet. 

För de flesta typerna av smärta kommer sådana förbikopplingar av hjärnan troligtvis inte ske. Hela processen blir då betydligt mer tolkande, med nervmeddelanden som signalerar faror – istället för ‘smärta’ som sådan – och reaktioner som beror på ett antal kontextuella och subjektiva faktorer. 

Denna ‘subjektiva’ komponent innebär inte att vi helt enkelt kan ‘tänka bort vår smärta’. Vi kan tänka på smärta hellre än rodnad: vi kan aldrig kontrollera det helt och hållet. Kronisk smärta erbjuder ett bra exempel: skadan läks, men smärtan kvarstår. Du kan vara en lika lugn och optimistisk individ som någon, och till och med meditera två gånger om dagen, men om du lider av kronisk smärta är chanserna att smärtstillande mediciner kommer vara ditt enda alternativ. 

Som tur är kräver inte lindring och tillintetgörande av smärta att vi till fullo begriper krångligheterna kring smärtuppfattning. Vad vi måste komma ihåg dock, är att inte alla sätt att göra sig av med smärta är lika rekommenderade, eller säkra. I den här artikeln kommer vi att fokusera på de mest beryktade klasserna av smärtstillande läkemedel – opioider – och överväga för- och nackdelarna med att använda cannabinoider och CBD-produkter som ett alternativ. 

Dåliga opioider vs. bra cannabinoider: Är det verkligen så simpelt?  

Förr i tiden, under 1990-talet, var den allmänna medicinska åsikten att opioider kunde behandla alla typer av smärta – förutsatt att dosen var hög nog. Opioider blev den mest ordinerade klassen av mediciner i USA – med en del förödande effekter för den allmänna hälsan. Du kanske är familjär med ‘opioid-beroendekrisen’ i USA som gjorde att tusentals rättsprocesser registrerades, som påstådde att läkemedelsföretag drev på en hälsovårdskatastrof som ansvarar för hundratusentals liv, från 1999 till 2017. Kort sagt, fler och fler människor började förlita sig på opioider för behandling av alla typer av smärtor, och ignorerade ofta deras mångfacetterade egenskaper eller det faktum att lösningarna kan hittas i livsstilsförändringar. Beroendet av opioider växte drastiskt, och det gjorde de opioid-relaterade dödsfallen också. 

Även om det lönar sig att sondera bortom opiodernas dåliga rykte och förstå hur de fungerar i kroppen, så har det blivit tydligt att deras starka smärtstillande effekter kan innebära en för hög kostnad i det långa loppet. CBD, å andra sidan, kan ha smärtstillande effekter utan några av de toxiska, beroendeframkallande, och dödliga komplikationerna av opioider – därav en av anledningarna till varför CBD och cannabinoida produkter har varit på uppåtgående. När det gäller smärtlindring så verkar det då som att cannabinoider är framtiden, och opioider är det förgångna. Men vilket bevis finns det som stöder dessa påståenden som välbefinnandeföretag så ofta skryter om? Är opioider och cannabinoider verkligen så olika; den ena toxisk och dålig, den andra naturlig och hälsosam?  

Intressant nog har upptäckten och användningen av både opioider (som morfin och kodein) och cannabinoider (som THC och CBD) djupa rötter i mänsklighetens historia. Den första klassen av ämnen erhåller sina aktiva ingredienser från opium, som i sig extraheras från vallmofrön (Papaverum somniferum), där morfin är den mest aktiva ingrediensen. Cannabinoider återfinns istället i cannabisplantan (Cannabis sativa), där THC är den mest framträdande föreningen, följt av CBD. Dessa cannabinoider som finns naturligt i cannabis är kända som ‘phytocannabinoider’ (från grekiska phuton, ‘en planta’), i motsats till cannabinoider som syntetiseras i ett labb (‘syntetiska cannabinoider’). En liknande åtskillnad finns mellan ‘opiater’ och ‘opioider’, respektive. Morfin, som i dagsläget fortfarande är det mest använda smärtstillande läkemedlet i medicinskt utövande, är tekniskt sett ett opiat, eller ‘opiumalkaloid’, som ett antal semi-syntetiska läkemedel som hydromorfon, eller syntetiska som heroin, kan härstamma från.

Det finns en tredje klass av cannabinoider och opioider: nämligen, de som biosyntetiseras naturligt av våra kroppar. ‘Endogena opioider’, som de kallas, spelar en nyckelroll i smärtstillande och nociception (uppfattningen eller förnimmelsen av smärta), såväl som i att reglera ett antal fysiologiska funktioner som t.ex. respons på stress, andning, och immunfunktioner. Endocannabinoider är också kända för att spela värd för fysiologiska roller, inklusive regleringen av humör, ämnesomsättning, smärtförnimmelse, och immunsystemet. På en grundläggande nivå är endocannabinoider neurotransmittorer som binds till receptorproteiner. Det gör endogena opioider också. Sett på detta vis, blir det uppenbart att opioider och cannabinoider har mer än bara några få saker gemensamt. 

Vad som menas med dess farmakologiska likheter, är dessa ämnens förmåga att interagera på ett antal nivåer, vilket är långt från påståendet att cannabinoider har samma egenskaper. Även om forskningen på dessa interaktioner förutsägbart blir rätt komplicerad, så har nya studier kommit fram till att cannabis kan spela en nyckelroll för att lindra opioid-abstinenssymptom och minska sannolikheten för återfall. 

Ändå visade andra studier att patienter som använde opioider mot kronisk smärta minska sin användning med 40-60 % efter att ha fått tillgång till cannabis. Samma patienter rapporterade även färre sidoeffekter och uppvisade en intressant förbättring i kognitiv funktion. Dessa växande forskningsorgan antyder att den synergi som produceras av cannabis och opioider skulle kunna hjälpa till att uppnå kliniskt relevant smärtlindring med små doser av opioider, och därmed hjälpa till att förhindra fysiskt beroende och doseskalering. Med andra ord, cannabinoider är inte bara de ‘goda’ och opioiderna inte bara de ‘onda’: de kan faktiskt fungera rätt bra tillsammans för att hjälpa de som lider av smärta.

Med det sagt, röster inom det vetenskapliga samhället har påpekat att minskning av opioid-konsumtion eller begränsning av effekterna av cannabis inte är nog för att lösa den nuvarande opioid-krisen. Nya terapier behövs, från standardutföranden av akupunktur och massage, till kognitivt beteende-behandlingar, till andra naturopatiska kurer. Dessutom, trots att nyckel-cannabinoider som THC kan fungera bra som smärtlindring, så måste vi komma ihåg att THC kommer med en rad olika toxiska sidoeffekter, speciellt när det röks. 

Det är här som CBD verkligen skulle kunna göra en skillnad. Även om vetenskaplig forskning om fördelarna med CBD, och om cannabinoider i allmänhet, fortfarande ligger långt efter opioid-forskningen, så har de tidiga resultaten varit lovande. 

alphagreen-cbd-oil-uk

CBD till undsättning

Vi har sett tidigare att CBD (Cannabidiol) är en av nyckel-phytocannabinoiderna. Du kanske har hört allt om denna förening, eller bara fångat in rykten om dess mirakulösa fördelar. Ja, CBD upplever en ökning i popularitet, och välbefinnandeföretagen har varit snabba på att hoppa på CBD-tåget, och marknadsför denna ingrediens genom allt från CBD-mat och choklad till CBD-badbomber, lotioner, och såklart, CBD oljor. 

Att ta en titt på alla de olika användningsområdena och effekterna som CBD har tillskrivits faller bortom den här artikelns omfattning. Något som är värt att nämna är att forskningen kring CBD starkt stöder dess användning i behandling av en del av de grymmaste barndomsepilepsisyndromen. CBD har redan visat sig fungera där mediciner mot anfall skulle misslyckas; en framgång som nyligen belönades med releasen av den första-någonsin FDA-godkända cannabishärstammande medicinen, Epidiolex, som innehåller CBD. 

Andra noterbara användningsområden för CBD innefattar hjälp i behandling av ångest och sömnrelaterade problem. En nyligen utförd studie visade att, utav 72 vuxna som led av antingen ångest eller dålig sömn, så upplevde 79,2 % en minskning av ångestvärdena inom den första månaden av CBD-behandling, medan sömnvärdena förbättrades hos 66,7 % av patienterna – om än med fluktuerande resultat. Det bör noteras att 3 utav de 72 testpersonerna inte tolererade CBD väl – vilket utgör en bra påminnelse om att du bör rådgöra med din läkare innan du kompletterar din behandling med CBD! 

CBD och smärtlindring: Beviset

En studie från European Journal of Pain undersökte effektiviteten av att applicera CBD med en aktuell lösning för att reducera inflammationssmärta associerat med artrit hos smågnagare. Resultatet: efter 4 efterföljande dagar med applicering av CBD gels upptäckte utredarna en signifikant reducering av svullnad på leder, med förändringar i lemhållningssituationer som indikerar en reducering av inflammationssmärta. Applicering av dessa gels leder också till en kontingentförtjockning av synovialmembranet (ett lager av bindväv mellan leder och senhöljen). 

Ännu en studie har rapporterat att systematisk administration av CBD i smågnagares ryggmärg signifikant undertryckte kronisk inflammatorisk och neuropatisk smärta. Tillsammans antyder dessa studier tydligt att CBD kan hjälpa till vid behandling av kronisk smärta. Vi bör notera att alla dessa experiment utfördes på råttor, vilket alltid gör en enkel extrapolering till mänskliga försökspersoner rätt knepig. 

Den enda placebo-kontrollerade parallellgruppstudien som hittills utförts för att testa effektiviteten ho CBD för neuropatisk smärtlindring, använde en nässpray med lika mängd CBD och THC. Men upptäckterna från denna studie demonstrerade kliniskt viktiga förbättringar av smärta och sömnkvalitet. I slutändan kan vi bara avsluta med en av reglerna för alla vetenskapliga undersökningar: ‘mer forskning om detta ämne behövs’. 

Det lilla tillgängliga beviset vi har rymmer stora löften. Men som med alla lovande talanger måste CBD vårdas med omtanke. Den bistra sanningen är att boomen av välbefinnandeprodukter innehållandes CBD fortfarande måste åtföljas av en parallell omsorg med reglerings- och kvalitetskontroller. Därför rekommenderar vi att du bara väljer CBD-produkter som har blivit testade av tredjeparter, och mer därtill: att du ser till att dubbelkolla produkternas certifikat och analyscertifikat (COA) efter något misstänksamt. Du kan lära dig allt om hur du får en kritisk känsla för COA:er här.

Den dagen då forskarna kommer att ha avslöjat alla de fördelaktiga effekterna av CBD ligger fortfarande någonstans i framtiden. Väntan kan vara en pina, men om vi lyckas säkerställa kvalitativ forskning och produktion, så är det bara en tidsfråga innan CBD blir vida accepterat som ett botemedel mot smärta. Under tiden, se till att hålla dig själv informerad. Den här artikeln har knappt skrapat på ytan av den komplexa världen av CBD och cannabinoider. Om du känner ett begär för mer, läs vidare och gräv djupare i vårt innehåll på Alphagreen Academy.


Verifierad av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Anastasiia Myronenko

Anastasiia Myronenko är medicinsk fysiker och arbetar aktivt på ett av de ledande cancercentren i Kiev, Ukraina. Hon tog sin masterexamen i medicinsk fysik vid Karazin Kharkivs nationella universitet och genomförde en praktik i biologisk fysik vid GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research i Tyskland. Anastasiia Myronenko har specialiserat sig på strålbehandling och är medlem i Ukrainian Association of Medical Physicists.