Bezpłatna dostawa w Wielkiej Brytanii
Porozmawiaj z nami na czacie na żywo
Dostawa na cały świat jest już dostępna
Świetny Excellent Trustpilot

Warunki korzystania ze strony internetowej

PRZEGLĄD

 1. Ta strona internetowa („ Witryna ”) jest obsługiwana przez Alphagreen Group Limited, firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny naszej firmy to 12249253, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 71-75 Shelton Street Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ („ Alphagreen ”). W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Alphagreen, chyba że zaznaczono inaczej. Alphagreen oferuje tę Witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej Witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych i/lub przywołanych tutaj.
 2. Możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na  adres [email protected]  lub 71-75 Shelton Street Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ.
 3. Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących warunków dodatkowych, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej Witryny:
 4. Polityka prywatności dostępna tutaj:  https://alphagreen.io/blog/pl/polityka-prywatnosci ;
 5. Polityka dotycząca plików cookie, która określa informacje o plikach cookie w naszej Witrynie; a jeśli kupujesz jakiekolwiek produkty ze Strony i/lub za jej pośrednictwem („ Produkty ”), do sprzedaży będą miały zastosowanie Warunki Dostawy na Stronie Internetowej lub, jeśli wyraźnie zaznaczono inaczej podczas zakupu Produktów, obowiązujące warunki dostawy odpowiedniego sprzedawcy.
 6. Odwiedzając naszą Witrynę i / lub kupując Produkty z i / lub za pośrednictwem Witryny, angażujesz się w naszą „ Usługę ” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („ Warunki witryny ” lub „ Warunki ”), w tym tych dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Witryny mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.
 7. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Witryny przed uzyskaniem dostępu do naszej Witryny lub korzystaniem z niej. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszych Warunków Witryny, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług.

ZMIANY W WARUNKACH WITRYNY

Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Warunków korzystania z witryny. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Witryny poprzez publikowanie aktualizacji i zmian w naszej Witrynie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej Witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Witryny oznacza akceptację tych zmian.

WARUNKI WITRYNY

 1. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat i że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim miejscu zamieszkania. Nie możesz używać naszych Produktów ani naszej Witryny do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, korzystając z Witryny, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
 2. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.
 3. Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej Witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.
 4. Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Witryną. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.

OGÓLNE WARUNKI

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do naszej Witryny komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
 2. Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana. Możemy zawiesić lub wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub dowolnej części naszej Witryny ze względów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię z rozsądnym wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub wycofaniu.
 3. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków Witryny i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.
 4. Rozumiesz, że Twoje informacje (nie w tym informacje o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej (na przykład pocztą elektroniczną) i obejmować (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń przyłączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
 5. Nie oświadczamy, że treści dostępne w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do użytku lub dostępne w lokalizacjach innych niż Wielka Brytania.
 6. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Serwisu na inną osobę lub organizację. Zawsze poinformujemy Cię na piśmie (w tym poprzez powiadomienie na naszej Stronie), jeśli tak się stanie, i upewnimy się, że przekazanie nie wpłynie na Twoje prawa.

SZCZEGÓŁY KONTA

 1. Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej.
 2. Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej.
 3. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie nas powiadomić na  adres [email protected] .

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ MATERIAŁY NA NASZEJ STRONIE

 1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej Witrynie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.
 2. Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Witryny do użytku osobistego i możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej Witrynie.
 3. Nie możesz w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.
 4. Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów treści w naszej Witrynie musi być zawsze potwierdzony.
 5. Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.
 6. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania z Witryny, Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

 1. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość naszej Witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna, a wszelkie poleganie na materiałach w tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Materiały na tej Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady, na której należy polegać, ani nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi. źródła informacji. Ta Witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej Witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie.
 2. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej Witryny należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.
 1. Czasami w naszej Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów Produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę Produktów, czasów tranzytu i dostępności.
 2. Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Witrynie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Witrynie lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Witrynie lub w dowolnej powiązanej witrynie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB USZKODZENIA PONIESIONE PRZEZ CIEBIE

 1. Niezależnie od tego, czy jesteś konsumentem, czy użytkownikiem biznesowym:
 2. W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców oraz za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.
 3. Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostawy jakichkolwiek Produktów do Ciebie, które zostaną określone w Warunkach dostawy na stronie internetowej lub, jeśli wyraźnie zaznaczono inaczej podczas zakupu Produktów, w obowiązujących warunkach dostawy odpowiedniego sprzedawcy.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.
 5. Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym:
 6. Wykluczamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny lub jakichkolwiek jej treści.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, wynikające z lub w związku z:
 8. korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Witryny; lub
 9. korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej Witrynie.
 10. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:
 11. utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 12. przerwy w działalności;
 13. utrata oczekiwanych oszczędności;
 14. utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
 15. wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.
 16. Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim:

Należy pamiętać, że udostępniamy naszą Witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie korzystać z naszej Witryny w celach komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

ZASADY DOTYCZĄCE ŁĄCZENIA Z NASZĄ WITRYNĄ

 1. Możesz utworzyć link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta.
 2. Nie wolno ustanawiać linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje.
 3. Nie możesz umieszczać łącza do naszej Witryny na żadnej stronie internetowej, która nie jest Twoją własnością.
 4. Nasza Witryna nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej witrynie internetowej ani nie można tworzyć linków do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż strona główna.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.
 6. Witryna, do której linkujesz, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w punkcie 12 (Komentarze użytkowników, opinie i dopuszczalne użycie) niniejszych Warunków korzystania z witryny.
 7. Jeśli chcesz utworzyć łącze do naszej Witryny lub skorzystać z treści naszej Witryny innych niż określone powyżej, prosimy o kontakt pod  adresem [email protected] .
 8. LINKI DO OSÓB TRZECICH
 9. Niektóre treści, Produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.
 10. Linki osób trzecich w tej Witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, Produkty lub usługi osób trzecich.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz o zrozumienie ich przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące Produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.
 12. NARZĘDZIA OPCJONALNE
 13. Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
 14. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „tak jak są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
 15. W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem Witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Witryny.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

 1. Niniejsza Witryna może zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników Witryny. Te informacje i te materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników naszej Witryny nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.
 2. Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. W odniesieniu do takich komentarzy udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie,
 3. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z witryny.
 4. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zamieszczone komentarze.
 5. Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Witryny, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Witryny lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Witryny lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.
 6. Mamy również prawo ujawnić Twoją tożsamość każdej stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści publikowane lub przesyłane przez Ciebie do naszej Witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

JAKIE PRAWA KRAJOWE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO JAKICHKOLWIEK SPORÓW?

 1. Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze Warunki korzystania z Witryny, ich przedmiot i tworzenie podlegają prawu angielskiemu. Ty i oboje zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję, z wyjątkiem tego, że jeśli jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji .
 2. Jeśli jesteś firmą, niniejsze Warunki Witryny, ich przedmiot i formowanie (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

NASZE ZNAKI TOWAROWE SĄ ZAREJESTROWANE

„ALPHAGREEN” i nasze logo są znakami towarowymi Alphagreen Group Limited. Nie możesz ich używać bez naszej zgody, chyba że są one częścią materiałów, z których korzystasz, zgodnie z powyższym opisem Jak możesz korzystać z materiałów w naszej Witrynie.

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY WYKORZYSTAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności: https://alphagreen.io/blog/pl/polityka-prywatnosci.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2021